Akvariefilter

Når der snakkes mekanisk filtrering, kan denne typisk inddeles i fire filtertyper.

De 4 typer filter til akvarier er:

  • Indvendige filter
  • Det udvendige filter (spandfilteret)
  • Bundfilter
  • Slamsuger=”støvsuger”
  • Luftpumpe til luftdrevet filter.

Det indvendige filter

Et indvendigt filter består af et pumpehoved, påmonteret en filterbeholder, hvori der ligger en filtersvamp. Vandet suges ind i filterbeholderen i bunden, gennem svampen, og ud oppe i toppen. Filteret placeres invendigt i akvariet, typisk bagerst i det ene hjørne. Fordelen ved dette filter er, at det er let at rengøre og er forholdsvist billigt. Ulempen er imidlertid, at filtermaterialet ofte er af en begrænset størrelse og denne type filter er derfor mest velgnet til selskabsakvariet op til 250 liter. Både Sicce og EHEIM laver nogle gode indvendige filtre. EHEIMS adskiller sig fra de fleste andre filtre, ved at være mere støjsvage og ofte også mere slidstærke.

Det udvendige filter (spandfilteret).

Til større akvarier (200 liter og opefter) er man ofte bedst stillet med et udvendigt spandfilter. Fordelene her er, at man opnår en relativt stor filterflade, det er nemt at rengøre og det eneste synlige element i akvariet er et indsugningsrør. Et udvendigt filter er imidlertid lidt dyrere end et indvendigt filter, men er også tilsvarende mere effektivt. Filtertypen består af en pumpe med påmonteret spand, og placeres på gulvet under eller ved siden af akvariet. I spanden fyldes forskelligt filtermateriale i følgende rækkefølge: nederst lægges et lag keramikrør, der sørger for god vandcirkulation i pumpen. Ovenpå rørene en grov 3 cm tyk filtersvamp, der frasorterer de største skidtpartikler. Ovenpå lægges et lag Efisubstrat eller keramikrør, der begge er udformet således, at overfladen øges betragteligt. Herved gives der væsentligt større grobund for den gavnlige bakterievækst. Er der plads til det, kan man lægge et lag keramikrør ovenpå igen, men ellers blot en 3 cm tyk filtersvamp i fint materiale. EHEIM laver et særdeles effektivt og støjsvagt udvendigt filter, hvor filtermaterialerne placeres i kurve i spanden, til let rengøring.

Udvendigt-filter

Bundfilter

Et bundfilter består af en perforeret plade, der placeres under gruset.

Der er to almindelig forekommende metoder til bundfiltrering.

Opstrømsmetoden hvor man bruger enten en luftpumpe, eller et pumpehovede.

Med denne metode opnås en effektiv filtrering, hvor vandet bliver suget ned gennem bundlaget, og derigennem bliver affaldsstofferne tilbageholdt og nedbrudt, hvorefter skidtet holdes tilbage i et hulrum under bundlaget. Da vandet holdes i konstant bevægelse rådner skidtet ikke og samtidig opnår man et effektivt biologisk filter, i og med at bundlaget i sig selv kommer til at fungere som et filter.

Denne filtretreringsmetode egner sig især til beplantede akvarier, da næringsstofferne herved bliver tilbageholdt i bundlaget til gavn for planterne.

Den anden metode til at bruge bundfilter, er at man anvender trykmetoden, hvilket vil sige, at der anvendes en udvendig filterpumpe, hvor man først forfiltrerer vandet gennem motorfiltret, for derefter at sende der “rene” men stadig næringsberigede vand ned til endnu en gang rensning, denne gang dog højbiologisk, hvorved de fleste organiske næringsstoffer bliver omsat via bakterier.

Denne filtreringsmetode er særdeles velegnet til meget befiskede og uplantede akvarietyper, så som chiklider og andre former for gravende fisk.

Anvendes et sådanne filter, må man imidlertid indstille sig på, at bundlaget skal bestå af grus med en kornstørrelse på + 2 m.m.

Der er så at sige ingen ulemper ved at anvende bundfilter, da man med sin slamsuger 1-2 gange årligt oprenser bunden, samtidigt med at der foretages det obligatoriske vandskift. man kan ligefrem sige at man “slår” to fluer i et smæk. Bundlaget bliver renset, samtidig med den nødvendige vandmængde bliver udskiftet.

Slamsuger

Dette er et cirka 30-40 cm langt sugestykke der påmonteres på den vandslange man anvender til vandskifte. Herefter kan man, ved hjælp af hævertsystemet, støvsuge bunden rent for forskellige partikler. Dette filtersystem er en meget effektiv metode til at reducere vandforureningen med, men bør kombineres med en af de tre øvrige filtertyper, idet der ikke opnås nogen biologisk virkning med det manuelle filter alene.

 

Navigation