Algeproblemer

Sygdom og problemer kan opstå med et akvarie

Hvis du oplever probelemer med dit akvarie kan du forsøge at gå til denne side for hjælp. Her har vi beskrevet de mest almindelige problemer, og giver gode råd til løsning af problemet. Kan du ikke finde noget her der minder om det problem du oplever, er du selvfølgelig mere end velkommen i vores butikker.

Er der tale om sygdom, kan det imidlertid være vanskeligt at konkretisere sygdommens art uden at have set fisken, og det bedste ville derfor være, hvis du kunne medbringe den syge fisk. Derved sikrer vi os, at du får den rette medicin til dine fisk.

Alger i akvariet

Alger: Et af de aller mest almindelige problemer i akvariet er algevækst. Der skelnes primært mellem fire forskellige typer (der findes mange flere), men de fire nedenfor nævnte er langt de mest almindelige i akvariet:

Brune alger: Denne type er kendetegnet ved små brune busklignende vækster, på sten, rødder og planter (primært på bladkanten). De sidder godt fast, når de forsøges skrabt væk med neglen. Årsagen til denne type alge er for lidt lys. Behandlingen er derfor en af to muligheder. Hvis lysstofrørene er mere end 1 år gamle, trænger de til en udskiftning, da de på det tidspunkt har mistet 90 procent af deres lyseffekt (også selv om den lysstyrke der kan ses med øjet ikke har ændret sig). Er der nye rør i amaturet, tyder det på, at de ikke er tændt længe nok. Prøve at øge lysmængden med en time mere hver dag.

Grønne alger: Denne alge er kendetegnet ved at være en klar grøn belægning der sætter sig på glasset, planterne, rødderne og stenene. I modsætning til den brune alge, kommer denne alge typisk af for meget lys. Prøv at mindske lysmængden med en time dagligt, og se om det hjælper.

Blå alger: Denne algetype minder meget om den brune, men er mere fedtet i konsistensen. Den kommer af får dårlig vandpleje og for megen fodring. Reducer fodermængden, skift vandet lidt oftere og rens eventuelt også filteret lidt oftere.

Trådalger: Denne algetype er let at kende, idet den er karakteriseret ved lange trådagtige alger, der typisk hæfter på plantebladene. Den kommer som regel af en kombination af overfodring, for dårlig vandpleje og for høj lysintensitet. Prøv at reducere fodringsmængden og lysmængden, og øge vandskiftene.

Generelt set kommer algerne kun, hvis de har noget at leve af, i form af kuldioxid. Har du algevækst, er det altså et typisk tegn på, at du skifter for lidt vand, har får mange fisk, eller fodrer for intensivt. Når det er sagt, er man efterfølgende nødt til at kigge nærmere på typen af alge, for at vide hvilken behandlingsmulighed der skal sættes ind med.

Du kan også holde de fleste alger nede, ved at have en sugemalle (xenocare er en rigtig god algemalle) gående pr. 50 liter vand. Har du alligevel fået et stort algeproblem, der ikke umiddelbart går væk selv om du har prøvet nogle af de forskellige muligheder netop beskrevet, har vi i Søhesten forskellige algemidler, der kan dræbe algerne. Kom ind og hør nærmere herom.

Sygdom i akvariet

Sygdom hos fisk kan optræde i mange forskellige varianter, hvoraf mange er umulige at helbrede og andre kan nemt helbredes. Et af de første træk du bør gøre, hvis du observerer sygdom i akvariet, er at foretage et vandskift på 1/3 af indholdet. Herefter kan du sætte ind med yderligere behandling, såfremt dette ikke har hjulpet. Nedenfor er beskrevet de mest almindelige sygdomme hos fisk, samt behandlingsmulighederne. Ved de fleste af sygdomstyperne er vandskiftet ikke nok i sig selv, men skal kombineres med medicin. De nævnte præparater kan selvfølgelig købes i Søhesten.

Forgiftning: Fiskene står og “patter” i overfladen, eller har svært ved at holde balancen. Dette kan være tegn på almindelig forurening i akvariet (nitritforgiftning), eller tilførelse af en eller anden form for giftig substans (f.eks. sæbe, der er meget giftigt for fisk i selv meget små mængder). Behandlingen vil i dette tilfælde være, at skifte 1/3 – 1/2 af vandet, afvente tre dage og foretage endnu et vandskift. Herefter burde fiskene være raske igen, såfremt de ikke nåede at blive for hårdt medtaget.

Svamp: Fiskene har hvide vattotlignende vækster på kroppen, munden eller finnerne. Der er tale om fungus, en svampeart der er relativt let at behandle, hvis behandling sættes ind i tide. Svampen opstår som følge af for dårlig vandhygiejne (med mindre der er tale om sort molly, der er særdeles følsom overfor denne sygdom). Først og fremmeste foretages et vandskift, herefter behandles med Polyfungus.

Hvide pletter (forkølelse): Fiskene er besat med små hvide prikker. Sygdommen er sandsynligvis indført i akvariet udefra, men kan også opstå som følge af for dårlig vandkvalitet. Skift noget af vandet og tilfør Polyplet til vandet.

Indvoldsorm: Første tegn på indvoldsorm er en hvidlig, trådlignende afføring. Herefter stopper fiskene med at spise og bliver tyndere og tyndere. Behandling foretages med Hexa-ex. Tre dage efter behandling foretages et vandskift.

Gælleorm: Fiskene står stille samme sted, eventuelt lige under vandoverfladen. Gællerne pumper kraftigere end normalt, selv når de ikke lige har spist. Behandling foretages med Vita-furan. Tre dage efter behandling foretages et vandskift.

Fiskene gnider sig: Fiskene gnider sig mod sten og rødder i akvariet, hvilket er et tegn på, at de har fået parasitter. Behandlingen er relativ let, og foretages ved at tilføre akvariesalt til vandet.

Efter hver behandling er det altid en god ide at skifte 1/3-1/2 af vandet, da medicinen kan være hård mod det biologiske filter. Hvis ikke behandlingen har hjulpet første gang, foretages vandskiftet alligevel, og behandlingen gentages. Gentag dog aldrig mere end to gange.

Hvis det stadig ikke hjælper, er fiskene får hårdt medtaget, og bør aflives. Dette gøres ved små fisk lettest, ved at koge noget vand, og smide fiskene ned i det. Ved større fisk, er det mere humant at skære hovedet af med en skarp kniv. Hvis alle fiskene dør trods alle behandlingsforsøg, er det en god ide at tage alt ud af akvariet, rense filteret og gruset grundigt, samt skolde sten, grus og rødder, inden der sættes nye fisk i akvariet. herved reducerer du muligheden for, at de nye fisk bliver smittet med sygdom fra de gamle fisk, der sagtens kan overleve flere uger i akvariet uden vært.

Har du ikke fundet en løsning på dit problem her, er du selvfølgelig velkommen i vores butikker, hvor vores personale står klar til din disposition.

alger

Snegle i akvariet

Snegle er et velkendt problem i mange akvarier. Snegleæg bliver slæbt ind i akvariet fra nyerhvervede planter, æggene klækkes og problemet opstår. Med mindre der er rigeligt med foder vil problemet imidlertid have en begrænset karakter, men hvis du har tendens til bare en lille overfodring, vil sneglebestanden vokse eksplosivt. Derfor er det vigtigt aldrig at fodre mere end fiskene spiser i løbet af et par minutter.

Er sneglene først kommet, kan bestanden holdes nede, ved at have en pragtsmerling pr. 25 liter vand (dog minimum 3 smerlinger, da det er en stimefisk). Pragtsmerlingerne er særdeles effektive sneglespisere, og de vil på ganske kort tid reducere sneglebestanden betragteligt, indtil de ikke længere udgør et problem.

Har man ikke plads til tre pragtsmerlinger, kan sneglene dræbes ved hjælp af Limnacid, der er et snegledræbermiddel der tilsættes vandet.

sugemalle

Navigation