Cichlide-akvarier

Cichklide-akvariet er svært at definere over én kam, idet der, som nævnt, er tale om fire forskellige typer akvarier. Et akvarie med Malawi- og Tanganyika cichlider minder dog så meget om hinanden, at de her vil blive behandlet under ét.

Cichlider anses ofte som værende det næste skridt for mange akvarister, når de har opnået en vis portion erfaring med selskabsakvariet.

Grunden til at de færreste starter med cichlide-akvariet er, at dels er det dyere at etablere, dels er der behov for et større akvarie (mindst 160 liter) og så er det ikke muligt at holde ret mange planter, da fiskene graver og ødelægger rødderne. Yderligere er Cichlider særdeles territoriedannende, hvilket stiller store krav til tilflugtssteder i akvariet, da de “svage” fisk ellers dør af stress, da de ikke har mulighed for et pusterum i ny og næ.

Cichlider fra Malawisøen og Tanganyika

Cichlider fra Malawisøen og Tanganyika søen i Afrika lever typisk tæt ved kysterne, der er kendetegnet ved store ansamlinger af rullesten. Noget man bør tilstræbe at efterligne i sit akvarie, da det giver optimale skjulesteder, og ynglesteder for fiskene.

Ved at opbygge en “mur” af sten i akvariet, giver man således sine fisk optimale betingelser, og passes akvariet så ellers efter forskrifterne, er sandsynligheden for at fiskene vil belønne sin ejer med et kuld unger, meget stor. Denne mur kan man vælge at opbygge af kalksten, hvilket har den fordel at kalken langsomt opløses i vandet og gør dette mere hårdt.

Selv om vandværksvandet i Vejle Amt er ideelt til hold af langt de fleste akvariefisk, kommer Malawicichliderne og Tanganyika cichliderne fra søer hvor hårdheden er væsentligt højere end i Vejle Amt. Ulempen ved at bruge kalksten er imidlertid, at den lyse farve reflekterer lyset og der dannes meget hurtigt et lag af grønalger på dem. Disse alger “græsses” dog af fiskene, og kan man holde ud at se på dem, er de rent faktisk gode for fiskene.

En anden mulighed er brugen af lavastykker, hvilket giver et mere rødligt interiør. Herved dannes algebelægning langsommere og i langt mindre omfang. Det kan dog næsten ikke undgås, at der kommer en vis mængde alger, da der ikke er planter i akvariet til at optage næringsstofferne fra algerne. Målet må da heller ikke være et komplet algefrit miljø, da fiskene trives med at “græsse” alger, og har de ikke mulig for at “græsse”, skal de istedet have et tilskud af grøntfoder, i form af tørflager.

Da en stensætning som den beskrevne er forholdsvis tung, er det en god idet at placere en 1 cm tyk flamingo plade i bunden af akvariet, og bygge stensætningen ovenpå denne. Derved optager flamingoen eventuelle rystelser og risikoen for brud på glasset minimeres betragteligt.

Ligeledes skal akvaristen være særdeles opmærksom på selve opbygningen af stensætningen. Stenene skal nærmest låses fast i hinanden og det er vigtigt at efterprøve stabiliteten i stensætningen inden vandet fyldes i akvariet. Begynder de først at rulle, er der stor risiko for at de slår akvariets frontglas i stykker. Men er de først “låst” fast i hinanden, kan de stå temmelig stabilit, selv om akvariet bliver udsat for mindre rystelser.

Cichlider har som naturlige adfærd at grave i bundlaget

Fiskenes naturlige adfærd er at grave i bundlaget. Er der derimod tale om cichlider fra syd- og mellemamerika, vil akvarieopsætningen tage sig en hel del anderledes ud. Det samme gælder akvariet for dværgcichlider, og rent bortset fra størrelsen på akvariet, vil de to akvarietyper ikke adskille sig væsentligt fra hinanden, udseendesmæssigt.

Et akvarie til dværgcichlider bør højest være på 200 liter, mens akvariet for syd- og mellemamerikanske cichlider bør være på 200 liter og opefter. Dekorationerne i akvarierne er i det væsentligste meget lig hinanden, idet de for begge typer akvarier typisk vil tage udgangspunkt i mellemstore mørke sten (uden kalk) og trærødder.

cichlider

Cichlider der kommer fra de syd- og mellemamerikanske floder, hvor vandets hårdhed og pH værdi ofte ligger på niveau, eller lidt under, det vi har i hanerne i Danmark. At komme kalkholdige sten i et sådan akvarie vil derfor kun medføre, at fiskene ikke vil trives.

I lighed med malawi- og tanganyika cichlider, graver cichlider fra syd- og mellemamerika også, og planter i et sådanne akvarie vil derfor ikke overleve længe (med mindre der er tale om anubias, der kan vokse på sten og rødder længere oppe i akvariet). Selv om dværg-cichlider også graver, er det langt mindre voldsomt end de større ciklidearter, og det er derfor muligt at holde nogle få planter i et sådanne akvarie. Ellers gælder der også i denne type akvarie, at fiskene skal have adgang til huler, hvori de kan afsætte sine æg, og skjule sig når andre fisk er efter dem.

Navigation