Discus akvarier

Discusfisk i akvariet

Der er mange delte meninger om hvorvidt discus hører til i et selskabsakvarie eller ej. Der er ingen tvivl om, at discus kan trives i selskabsakvariet, såfremt visse forhold opfyldes.

Temperaturen skal være mellem 27-30, hvilket begrænser antallet af arter der kan leve særlig længe i akvariet. Herudover er det afgørende, at de øvrige arter i akvariet er rolige, da de ellers stresser de sky discusfisk. En sky discusfisk vil primært opholde sig bagerst i akvariet, i skjul blandt dekorationsgenstande, og ejeren vil selvsagt ikke se meget til den. Holder man derimod discusfisk på fiskens præmisser, vil den glæde sin ejer med at svømme rundt langs frontglasset, og den kan i bogstaveligste forstand “tæmmes” til at spise af ejerens hånd, og i mange tilfælde endda lade ejeren røre den på siderne med hænderne. I et decideret discusakvarie, vil glæderne ved denne fisk derfor være væsentligt større, end i et selskabsakvarie, og det anbefales derfor at lade den gå mere eller mindre for sig selv. Det vil sige, eftersom discusfisken er en flokfisk, bør der være minimum 6 individer i akvariet.

Hvar er en god akvarie størelse?

På grund af fiskenes størrelse når de er fuldvoksne (op til 20 cm), bør 6 voksne individder ikke gå i et akvarie under 250 liter. Sætter man f.eks. 10 unger i et 250 liters akvarie, uden at flytte dem når de vokser til, opnår man kun sjældent, at de vokser til fuld størrelse. Og hvad er næsten mere imponerende end en stor, fuldvoksen og farvestrålende discus, i et beplantet akvarie.

smukke-fisk

At discusfisk kun er betinget egnet til selskabsakvariet betyder ikke, at det ikke er muligt med andre arter. Faktisk vil en flok pragtsmerlinger være særdeles gode “kammerater”, idet de spiser de foderrester discusfiskene levner. Ligeledes vil xenocare sugemaller være gode, idet de tager de alger der eventuelt kommer. Dog skal man være opmærksom på, at xenocare mallerne egentligt ikke bryder sig rigtigt om den høje temperatur, og den vil derfor ikke leve lige så længe som i de fleste andre akvarier. Ellers kan man prøve med forskellige Peckoltia maller, der bedre tåler de højere temperaturer, men som også er noget dyrere.

Navigation