Fodring af havedamsfisk

Foder – fiskefoder i havebassin

Havedamsfisk lever alle til en vis udstrækning af de mange vandlevende organismer der hurtigt etablerer sig i bassinet. Det være sig alt lige fra myggelarver, skøjteløbere, vandkalve, guldsmedelarver, larver af stankelben, snegle etc. etc.

Mange er af den overbevisning at de vandlevende organismer er nok til at holde fiskene forsynet og det er da også delvist rigtigt. Det afhænger dog af mængden og størrelsen af fisk, samt tidspunkt af året. Forår og efterår har fiskene brug for ekstra energi, for henholdsvis at opbygge de udtømte vinterreserver om foråret og opbygge vinterreserver om efteråret.

Du bør derfor som minimum sikre at dine fisk 2-3 gange ugentligt fodres med en håndfuld Vitakraft Energy foder, der er fortrinligt tila t opbygge energireserver hos fiskene, og som samtidig forstærker fiskenes naturlige farver. Fisk der ikke fodres med et solidt grundfoder har øget risiko for angreb af livstruende svampesygdomme, og at fodre med et godt grundfoder er altså med til at forebygge behovet for medicinsk behandling senere hen.

vitakraft-havedamsfoder

Fodring om foråret

Når foråret begynder (omkring April måned) bør du begynde at tænke på de første forberedelser omkring havebassinets pasning. Vandet bør udskiftes med rent vand, for at få alle vinterens affaldsstoffer væk, døde plantematerialer og blade skal fjernes. Du kan her begynde at udplante nye planter hvis du ønsker det og du kan så småt begynde at fodre fiskene. Vær blot opmærksom på, at de endnu ikke omsætter ret megen energi, om det meste af foderet ryger lige igennem fiskene og ender som affaldsstoffer i vandet. Derfor: foder sparsomt! Når vandet overstiger 15 grader, fodres med Vitakraft Pond Energy, for at give fiskene de næringsstoffer de har brug for ovenpå vinteren.

Fodring om sommeren

Om sommeren er der ikke så meget andet at gøre omkring havebassinet end at fodre fiskene og skifte vand 1-2 gange. Herudover er der blot tilbage at nyde fiskene, planterne og dyrelivet omkring bassinet. Hvis der begynder at vokse trådalger på bassinkanterne fjernes disse. Energi foderet udskiftes med et almindeligt havedamsfoder, idet fiskene ikke har behov for lige så meget energi mere.

Fodring om efteråret

Når efteråret nærmer sig, og temperaturen i bassinet falder til under 15 grader, skiftes igen til Vitakraft Pond Energy foder, for at give fiskene mulighed for at opbygge reserver til den lange vinter. Vandet skiftes en sidste gang inden vinteren. Siv, græsser o. lign. klippes ned, døde plantedele fjernes og filtret renses en sidste gang.

Du kan eventuelt vælge at overdække bassinet med et løvnet, så visne blade fra træerne ikke lander i bassinet og ligger og rådner hele vinteren. Inden frosten sætter ind, er den en god idé at montere en “luftklokke”, der sikrer at der altid er et isfrit område i bassinet, hvor fiskene kan komme op og få luft, hvis de føler for det. Luftklokken har samtidig den funktion, at gasser fra rådnende plantedele kan stige op og ud gennem luftklokken. Hvis der monteres en luftklokke er det ikke strengt nødvendigt at lade pumpen køre hele vinteren igennem, men da den samtidig holder bevægelse i vandet, er den en god idé.

Fodring om vinteren

Om vinteren er de eneste opgaver at holde øje med, at intet fryser til. Hvis isen dækker hele bassinet i mere end en uge, bør det overvejes om det kan lade sig gøre at smelte sig igennem isen. Det er vigtigt at en isfri bræmme laves ved hjælp af smeltning af isen, og ikke ved at slå hul i den, da trykbølgerne når der slås på isen kan medføre at fiskenes svømmeblærer brister.

Navigation