Gnaverarter

Gnaverarter i Søhesten

I Søhesten har du mulighed for at stifte bekendtskab med flere forskellige gnaverarter. Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af hver art, hvilke pasningskrav og indretningskrav de stiller, og dermed også hvilken der passer bedst ind i netop din familie. Vi har i Søhesten ofte oplevet, at de dyr vi får ind til videresalg, har en eller anden form for hårsækmider, der udmønter sig i hårtab og megen kløen fra dyrets side. Som følge heraf har vi valgt at behandle alle vores dyr for hårsækmider inden du som kunde har mulighed for at købe en gnaver af os. Du kan altså være næsten sikker på, at dit kæledyr er fri for den pelsplage, der oftest ses blandt gnavere. Under problemer kan du læse mere om, hvad du kan gøre derhjemme, for at forebygge at dit kæledyr får hårsækmider.

Vi har ofte oplevet i Søhesten, at forældre efter megen plagen fra børnene, giver efter for deres ønsker og køber et kæledyr til dem. Dette er der i sig selv ikke noget i vejen for, såfremt forældrene er indstillet på at hjælpe børnene med den daglige pasning af dyret. Ikke sjældent har vi imidlertid konstateret, at nogle forældre udelukkende giver efter for børnenes ønsker om et kæledyr på den betingelse, at de selv passer dyret, hvilket vil sige gør rent i buret, fodrer dagligt, samt skifter vand dagligt. Da børn ofte mister interessen for et nyt stykke “legetøj” efter en vis tid, vil vi derfor i Søhesten kraftigt opmuntre forældre til, kun at give efter for børnenes ønske om et kæledyr, såfremt de selv er indstillet på at hjælpe barnet med den daglige pleje.

Oversigt over de mest kendte – almindelige gnaver:

marsvinogkanin

Børn under cirka 13 år er sjældent i stand til at have det fulde ansvar for et kæledyr, da interesse for det hurtigt mindskes, uden dog at de holder mindre af det af den grund. Det er således en kendsgerning, at minimum 90% af alle børn der får et kæledyr, med tiden overlader pasningen til forældrene. Nedenfor kan du læse mere om, hvilket dyr der egner sig bedst til netop din familie.

Under Pleje af gnaver kan du læse mere om det generelle plejebehov for gnavere.

Kaniner

Ligesom ved hunde og katte findes der også blandt kaniner en lang række forskellige racer.

Læs mere om kaniner.

Marsvin

Marsvin er ligeledes en gnaver der egner sig fortrinligt til børnefamilien.

Læs mere om marsvin.

Hamster

En hamster har i mange år været blandt de foretrukne gnaverarter til børnefamilier.

Læs mere om hamster.

Ørkenrotte

Mange mennesker ryster med væmmelse på hovedet når vi i Søhesten foreslår dem at købe en ørkenrotte til børnene.

Læs mere om ørkenrotter som er et fantastiske smukt dyr.

Chinchilla

Chinchillaen har de seneste 10 år opnået større udbredelse som kæledyr i de danske hjem, end nogen sinde før.

Læs mere om chinchilla.

 

Jordegern

Jordegern er vel nok den gnaver der mindst kan anbefales til børn, idet den ikke bliver specielt tam,og dermed ikke lader sig håndtere så villigt som de øvrige gnavere.

Læs mere om jordegern.

Degu

Deguen er en relativt ny gnaverart i Danmark. Den stammer fra Peru og Chile og bliver hurtigt meget tillidsfuld overfor sin ejer.

Læs mere om deguer.

Navigation