Kattebakke

Katte er fra naturen meget renlige, og de fleste katte foretrækker at have et bestemt sted at forsørge. Selv om der er tale om en kat der får lov til at gå ind og ud af huset som det passer den, foretrækker de fleste alligevel at forsørge indendørs i en ren kattebakke. I Søhesten forhandler vi flere typer, der grundlæggende kan deles op i den lukkede og den åbne kattebakke. Sidstnævnte er en plastikbakke med kant, der sørger for at katten ikke skraber for mget grus ud på gulvet, når den forsøger at dække sine efterladenskaber. Dette er den billigste løsning og kan anskaffes for 50-80 kr.

Mange mennesker bryder sig imidlertid ikke om at kunne se efterladenskaberne, og ønsker derfor en lukket kattebakke. Der er her tale om en plastikbakke med højt låg og en åbning fortil, så katten har let adgang. Denne type kattebakke er lidt dyrere, men har yderligere de fordele, at mindre grus havner på gulvet omkring bakken, ligesom den mindsker eventuelle lugtgener betragteligt. Denne type kattebakke kan fås for cirka 250-300 kr.

Killinger er næsten renlige fra fødslen, men de skal selvfølgelig have vist hvor de må besørge. Dette gøres ved at tage den lille killing, lige efter den har spist eller drukket, og sætte den op i kattenbakken. Killingen vil typisk forsørge kort efter, og gøres dette hver gang man ser den spise eller drikke, vil den hurtigt lære hvor toilettet befinder sig.

kattebakke

Det siger selvfølgelig sig selv, at killingen skal have let adgang til bakken og altid kan komme derhen, når behovet melder sig. Små killinger kan imidlertid have vanskeligt ved at passere en forholdsvis høj kant på kattebakker til voksne katte, og man kan indtil killingen er blevet større, forsyne den med en mindre bakke til killinger.

Navigation