Lys til akvarie

Lys ind til akvariet

I de områder hvor akvariefisk typisk stammer fra, er der oftest ikke lys i meget mere end 12 timer dagligt. Man bør for så vidt muligt tilstræbe at efterligne denne døgnrytme mest muligt, da fiskene ellers ikke får mulighed for at hvile. Og fisk der ikke får hvile bliver stressede og dermed mindre modstandsdygtige overfor sygdomme.

Lyset har også indflydelse på plante- og algevæksten, og akvarieplanter bør som minimum have 12 timers lys dagligt, for at trives. Denne lysmængde burde ikke give anledning til algeproblemer, men skulle der alligevel komme alger, må man nødvendigvis observere farven og typen, for at se om det har med lyset at gøre. Kommer der brune alger der sidder i små totter, er det et tegn på for lidt lys og man må forsøge at øge lysmængden med cirka en time dagligt, indtil problemerne forsvinder. Man må dog afvente mindst en uge mellem hver regulering, idet algerne skal have tid til at forsvinde.

Lys og alger

Er der imidlertid tale om en grøn algebelægning, er det tegn på for meget lys, og lysmængden må forsøgsvist reguleres i nedadgående retning. Er algerne enten grønlige eller brunlige, og samtidig af en fedtet konsistens, er det tegn på for dårlig vandpleje, overfodring og eventuelt tiltrængt filterrengøring.

For meget lys – eller for lidt lys til akvariet

Selv om det kan være nødvendigt at afvige fra de 12 timers lysmængde, bør man ikke gå over 16 timer eller under 10 timers lys dagligt, da fiskene ellers ikke får den hvile / aktivitetsmængde de har brug for.

Navigation