Ny havedam

Tænker du på at lave en ny havedam?

Placeringen og udformningen af havebassinet er afgørende for den fremtidige succes med bassinet. Dette kan du læse mere om nedenfor.

Placeringen af havebassin

Havebassinet bør placeres et sted hvor det får cirka 6 timers sol dagligt. Får det væsentligt mere, risikerer man at få mange algeproblemer, mens placeret et sted med mindre sol, kan medføre forringet plantevækst, samt øge risikoen for at fiskene udvikler svamp.

Et andet aspekt at være opmærksom på, er at bassinet bør placeres væk fra løvfældende træer og buske, da mange blade i vandet kan medføre kraftige forrådnelsesprocesser, og dermed skabe ganske voldsomme problemer med alger, fiskesygdomme og fiskedød. At der falder en vis mængde blade ned i bassinet betyder ikke så meget, blot er man nødt til at fjerne bladende fra bunden med jævne mellemrum. Hertil bruges et solidt fiskenet, da de våde blade kan være tunge at få op. Alternativt må der udspændes et løvnet hen over bassinet i hele efterårsperioden.

En tredje overvejelse er at bassinet bør placeres et sted i haven hvor der er let adgang, uden at skulle vade igennem mudrede bede eller græsplæner når fiskene skal fodres.

Havebassin og udformning

I forbindelse med udformningen af bassinet er der visse overvejelser at gøre først. Først og fremmest er det en kendsgerning, at havebassiner næsten altid virker meget mindre når der først kommer vand og planter i. Når hullet graves bør det derfor overvejes at grave det større end umiddelbart planlagt.

Valg af fisk til havebassinet spiller ligeledes en rolle for bassinets udformning. Guldfisk har således behov for et bassin der er minimum 70 centimeter dybt i et område på 1 kvadratmeter. Det samme har guldemder der yderligere har behov for meget bevægelsesplads. Overfladearealet bør derfor være forholdsvist stort, og om ikke andet, forholdsvist langt. Koikarper her brug for en bassindybde på cirka 1,5 meter i et område på 1,5 kvadratmeter, og ligesom guldemderne har de brug for et stort bassin.

Når udgravningen påbegyndes er det yderligere en god idé at lave en lavvandet del (cirka 20-30 centimeter) på 1-2 kvadratmeter. Her vil mange planter stortrives, ligesom mange mikroorganismer vil stortrives der, til stor glæde for fiskene i bassinet. Hele vejen rundt langs kanten af bassinet, bør laves en plante hylde i 20-40 centimeters dybde og 40 centimeters bredde. Her vil plantekurve kunne stå solidt og vanddybden på 20-40 centimeter passer de fleste planter.

Inden bassinfoliet lægges i, sikres det at bassinets kanter er i vater. Er dette ikke tilfældet bør det tilstræbes at opnå dette af skønsmæssige årsager når vandet er fyldt i. Herefter fjernes alle sten fra udgravning omhyggeligt, for at reducere risikoen for at en af dem skærer igennem foliet når vandet fyldes i bassinet.

I bunden af udgravning lægges et solidt underlag af sand eller sækkelæred eller lignende, for at forhindre at sten pludselig trænger igennem og skærer hul i bassinfolien. Når dette er gjort lægges folien i udgravningen og rettes for så vidt muligt til inden vandet fyldes i. Mens vandet fyldes i bassinet, kan folien formes efter kanterne og lægges pænere på plads, men det skal gøres løbende under hele påfyldningen. Når først bassinet er fuldt etableret, er det et stort arbejde at rette eventuelle folder i folien ud. Det kan imidlertid næsten ikke undgås, at der opstår folder i folien, men når først vandet fyldes i og plantekurvene stilles på plads, ses dette næsten ikke.

havedam

Bassinfolien klippes af cirka 50 centimeter fra bassinkanterne og en kant etableres ved hjælp af fliser, sten, træstammer eller eventuelt tørv. Vær blot opmærksom på, at trykimprægneret træ kan være særligt giftigt for fisk, og bør således ikke benyttes som kantmateriale.

Bunden af dammens sumpdel (den lavvandede del) kan med fordel dækkes med tørv, hvori planterne kan udplantes direkte. Visse planter (inkl. alger) bryder sig imidlertid ikke om surt vand, og da tørv er med til at gøre vandet surt, bør det overvejes hvilke planter der ønskes, inden tørven lægges i bunden af sumpbedet. De planter der ikke plantes i sumpbedet, kan plantes i plantekurve, hvor rødderne kan trænge ud gennem huller i side og bund.

Ovenstående er Søhestens vejledninger…

omkring hvorledes et havebassin eventuelt kan udformes. Vigtigt er det imidlertid at overveje grundigt hvilke materialer der ønskes brugt til kant, hvor stort bassinet skal være samt om der skal være sumpbed eller ej. Planlægningen er således den primære vej til sucess med havebassinet.

Er du i tvivl om noget vedrørende placeringen, opbygningen/udformingen, eller andre spørgsmål i relation til havedammen, er vi selvfølgelig gerne behjælpelig i Søhesten, med at besvare eventuelle spørgsmål.

Navigation