Opsætning

Når akvariet skal sættes op

Når du kommer hjem med dit akvarie og skal sætte det op et passende sted i huset, er der nogle få grundregler der bør tages med i overvejelserne. Fisk bryder sig ikke om at der er en alt for livlig “trafik” foran det, i form af løbende børn og hunde eller lignende. Akvariet bør derfor placeres et roligt sted, hvor fiskene ikke forstyrres i tide og utide. Derved vil du som akvarist få mere at se til dine fisk, der ikke konstant gemmer sig bag planter, rødder eller sten.

På samme vis kan fiskene bedst lide at se tingene lidt fra oven. Det er altså bedre at stille akvariet i 1-1½ meters højde, fremfor nede på gulvet.

Hvor skal akvariet stå – akvariets bedste placering

Et andet væsentligt aspekt i placeringen af akvariet, er lysindfaldet fra vinduerne. Sollys der skinner direkte på akvarieglasset er en af de bedste kilder til algeproblemer, ligesom fiskene stresses unødigt at de mange skygger der opstår i akvariet, som følge af solens stråler. Akvariet bør derfor helst stilles på samme væg som vinduet, uden at lyset kan skinne ind i det. Ligeledes bør man sikre sig, at lyset ikke kan reflekteres i et billede eller et spejl på den modsatte væg, og kaste solstrålerne ind i akvariet.

Når akvariet skal stilles op, er det selvsagt bedst at have det i vatter. Dette kan f.eks. gøres ved at regulere skruerne under benene på det akvariebord der følger med Akva-stabil akvarierne. Er man ikke i besiddelse af et sådanne bord, kan det være en god idé at lægge en 1-2 cm tyk flamingoplade mellem akvarie og bord. Flamingoen søger fro at akvariet kommer til at stå i vatter, samtidig med at den “trækker” spændinger ud af akvarieglasset.

Inden du starter

Inden du fylder grus i dit akvarie, bør det vaskes grundigt i rent vand. Selv om det grus du kan købe i Søhesten er skyllet, kan det ikke undgås at der opstår en del støv, som følge af at gruset gnider mod hinanden. Dette støv vil man helst undgå at have i akvariet.

En god ide, når gruset lægges i akvariet, er altid at lade det stige bagudtil, så der opstår en lille bakke. Derved øges dybdeindtrykket i akvariet, når det fyldes vand i.

akavrie

Inden der fyldes vand, lægges de sten og rødder i, som man har tænkt sig skal være dekorationsgenstande i akvariet, og udgøre gemmesteder for fiskene. Skal der opbygges stensætninger, bør dette gøres inden vandet fyldes i, idet arbejdet lettes væsentligt.

Når grus, sten og rødder er langt efter ønske, fyldes akvariet halvt op, hvorefter planterne plantes de ønskede steder. Husk i den forbindelse at fjerne kurv og så meget glasuld som muligt, uden at beskadige rødderne. En god idé er at stikke en gødningspille ned i gruset, lige ved siden af planternes rødder, idet der som oftest ikke er nok næring i akvarievandet i den første tid, til at planterne kan trives. Når planterne er på plads fyldes akvariet helt op med vand.

Da den bakteriekultur der skal udvikle sig, for at omdanne fiskenes giftige affaldsstoffer til mere uskadelige stoffer (se nedenfor), har brug for tid til at etablere sig, bør fiskene ikke sættes i akvariet, før en uge efter det er sat op. Dog kan det være en god ide at sætte et par hårdføre fisk i, for at give næring til de gavnlige bakteriekulturer. Først efter minimum en uge, bør der der sættes flere fisk i og helst ikke alle på én gang. Hvilket bringer os til et meget ofte stillet spørgsmål. Hvor mange fisk må der være i akvariet? Dette afhænger af mange ting. Dels af filteret, dels af antallet af vandskift, størrelsen af fiskene, akvariets størrelse etc. En god tommelfingerregel er dog 1 cm fisk pr. liter vand og en plante pr. 10 liter vand.

Tips – godt råd når du køber fisk

Når du køber fisk i Søhesten, får du dem med hjem i en pose. Denne pose lægges i vandoverfladen i dit akvarie, indtil vandet i posen har samme temperatur som i dit akvarie. Herefter åbnes posen, og der fyldes en smule akvarievand i posen, der herefter lukkes igen (husk at sørge for at der er luft i posen). Dette gøres et par gange, før fiskene lukkes ud i akvariet. Derved reduceres risikoen for at fiskene dør som følge af temperaturchok eller pga. variationer i surhedsgrad eller hårdhedsgrad.

Navigation