Pleje af gnaver

Pleje af forskellige gnaver

De fleste gnaverarter som holdes i fangenskab er flokdyr. Det vil sige, at de trives bedst når de er mindst to dyr sammen. Dette betyder imidlertid ikke, at man ikke kan nøjes med f.eks. at holde én kanin, ét marsvin eller én chincilla, men vælger man at nøjes med et enkelt eksemplar, stiller det større krav til din omsorg for dyret. For at undgå at dyret skal kede sig, er det vigtigt med daglig kontakt og omsorg for dyret, hvilket betyder at det skal ud af buret og snakkes med.

Er du indstillet på dette, kan du som sidegevinst opnå meget tamme og tillidsfulde dyr, der nyder dit selskab, på en måde der ikke lader sig gøre lige så godt, hvis du holder flere individer sammen. Fælles for alle gnavere er dog, at de bør gøres tillidsfulde fra de er helt små, da de derved bliver mest tamme. I Søhesten håndteres dyrene jævnligt af personalet, og de er derfor vante med menneskelig kontakt. Gudrun der er ansat til at holde dyrenes bure rene, gør således et stort arbejde for at snakke med dyrene, hver gang hun gør rent hos dem. Køber du dyr hos os, kan du altså være næsten sikker på, at få harmoniske og sygdomsfrie dyr.

Dog vil gnavere som marsvin, kaniner hamster, ørkenrotter, deguer, chinchilla og jordegern klart foretrække at blive holdt flere individder sammen og det anbefales at holde mindst to individder sammen. Jordegern kan være vanskelige at få så tamme, at de tillidsfuld kan tages ud af buret og kæles med, og risikoen for at de stikker af fra dig er meget stor. Sker dette, kan det være yderst vanskeligt at fange dyret igen, så det anbefales for så vidt muligt at undgå at tage dem ud af buret. For jordegerns vedkommende bør du altså minimum holde to individder sammen.

ørkenrotter

Generelt om pleje og pasning af gnaver

Nedenstående beskrives nogle generelle pasningskrav, der er fælles for alle gnavere, og som minimum bør overholdes.

Eftersom gnavere lever det meste af livet i det samme bur, er det vigtigt at der altid er rent i buret, for at undgå sygdom og lugtgener. Da gnaverne selvsagt tisser i buret, er der behov for noget der kan “suge” urinen, og som forhindrer at bunden sejler og begynder at lugte kraftigt. I gamle dage anvendte man ofte avispapir til dette formål, men det må på det kraftigste frarådes. De fleste gnavere vil rive avispapiret i stykker og spise noget af det, hvilket kan føre til mere eller mindre alvorlige forgiftninger, som følge af den anvendte tryksværte. Istedet bør anvendes savsmuld eller miljø-strø. Sidstnævnte er savsmuld sammenpresset til små hårde piller. De har den fordel, frem for almindeligt savsmuld, at de suger væde og lugt bedre, hvilket igen betyder at behovet for udskiftning af bundmaterialet reduceres fra 2-3 gange ugentligt til 1-2 gange ugentligt, afhængig af antallet af dyr i samme bur.

Samtidig med at bunden rengøres, bør dyrene forsynes med rent hø. Dels til at skjule sig og putte sig i, og dels som et kosttilskud. En god idé er at komme en portion hø i en høhæk, så det altid er rent og tørt, til spisebrug. Herudover vil dyrene være glade for et lille hus, fyldt godt op med rent hø, så de kan trække sig tilbage når de har lyst til lidt fred og ro og hvile. For at undgå hårsækmider, der kan resultere i store hårtab og bare pletter i pelsen, bør du udelukkende anvende hø der er UV- og varmebehandlet, da det er garanteret fri for hårsækmider. Som alternativ til hø i huset, kan du også vælge at anvende halm, men igen bør det være UV- og varmebehandlet. Under alle omstændigheder bør der være adgang til friskt hø, som kosttilskud, da det af dyrene anvendes som et maveregulerende midddel. Den type hø vi fører i Søhesten er netop UV- og varmebehandlet og kan derfor trygt anvendes til dine gnavere.

Noget der aldrig må mangle i et gnaverbur, er en slibesten til tænderne. Gnavere har rodløse tænder, hvilket vil sige at de vokser hele livet. Har de ikke mulighed for at slibe dem, vil de efterhånden blive så lange, at dyret har svært ved at tygge, og det vil i sidste ende dø af sult, selv om der er rigelige mængder føde til rådighed. Sker der alligevel, til trods for at de har adgang til en slibesten, at tænderne bliver for lange, må man en tur til dyrelægen for at få dem klippet. I Søhesten har vi et bredt udvalg i kalksten til slibning at tænderne, ligesom vi også har saltsten, der dels kan bruges som et saltsupplement og dels som slibesten. Det er dog ikke alle gnavere der bruger saltstenen som slibesten, og du bør derfor have begge typer i buret.

Det siger næsten sig selv, at mad og vand altid bør holdes friskt. Vandet skal skifte 1-2 gange dagligt, ligesom der bør fodres 1-2 gange dagligt. Det er bedre at fodre to små portioner dagligt, end én stor, da man derved reducerer risikoen for at noget af foderet bliver vådt eller grisset til på anden vis. Er foderet blevet vådt, bør det skiftes med det samme, da gnavere ikke har godt af at spise vådt fugtigt foder.

For at være sikker på at din gnaver får de vitaminer den har behov for (nogle gnavere kan ikke selv danne c-vitamin) er det nødvendigt at tilføre drikkevandet nogle dråber gnavervitaminer.

Deguer, ørkenrotter, hamstere, chincillaer og jordegern har alle brug for at sandbade regelmæssigt for at holde pelsen og huden ren.

Hertil anvendes chinchilla-sand, der er meget fin askeindholdigt sand. En skål med sand, stor nok til at dyret kan rulle sig i det, stilles ind i buret 2-3 gange ugentlig og efterlades et par timer, hvorefter det fjernes igen.

Ved at tilbyde det i et par timer ad gangen, fremfor at lade det stå permanent inde i buret, undgår du at sandet bliver alt for beskidt og skal udskiftes for ofte. På denne måde kan du nøjes med at si sandet efter badet, og genbruge det flere gange.

kanin-i-bur

Trivsel og bevægelsesfrihed er vigtigt

Da de fleste gnavere generelt er meget aktive dyr, har de brug for at kunne bevæge sig. Da burets omfang kun tillader dette i begrænset omfang, bør de have mulighed for at løbe lidt rundt på anden vis. Kaniner og marsvin vil derfor sætte stor pris på en daglig løbetur på gulvet, uden for buret, minimum ½ time dagligt. Hvis du er bange for at de skal tisse på gulvet, kan du rent faktisk træne dem til, udelukkende at gøre dette i buret, såfremt de selvfølgelig selv kan komme ind i det, når der er ude at løbe.

Hamstere, jordegern, ørkenrotter og deguer vil alle nyde at have et løbehjul inde i buret, som de kan bruge længe på at løbe rundt i. Et løbehjul bør således ikke mangle i et bur til disse gnavere.

Da gnavere i fangenskab lever langt størstedelen af deres liv i et bur, har de ikke mulighed for selv at slibe kløerne. Der vil derfor være behov for at skulle klippe disse med jævne mellemrum. Dog vil jordegern, deguer og chincillaer til en vis grad selv kunne gøre det, såfremt de har mulighed for at klatre i frugtgrene inde i buret. Bliver kløerne for lange har dyrene svært ved at bevæge sig rundt og bliver istedet meget passive. Samtidig bliver lange klør meget skarpe, og laver let ridser i huden på de der håndtere dyret til daglig, uden at dyret har haft til hensigt at kradse.

I Søhesten fører vi en god neglesaks til dette formål, der er specifikt tilpasset klipning af runde negle. Det bør undgås at klippe neglene med en almindelig neglesaks til mennesker, da du blot risikerer at flosse dyrets negle. Når du klipper neglene er det vigtigt at holde øje med negleroden inde i negle, der ofte kan være vanskelig at se (især hvis dyret har mørke negle), og som kan strække sig langt ud i neglen. Dels gør det ondt på dyret at blive klippet i negleroden, og dels bløder det utroligt meget og længe. Sker det alligevel, at du skulle komme til at klippe i negleroden, er det en god ide at have en flaske “klip-stop” stående, som effektivt standser blødningen.

Er du nervøs for selv at klippe neglene på dyret, gør vi det gerne i Søhesten for et beskedent beløb. Du skal blot medbringe dyret i butikken og henvende dig til personalet. Det kan imidlertid være en god idé at ringe først, for at høre om der er travlt i butikken, for så er det bedre at vente. At klippe dyrenes negle kræver ro og tid, for at dyret ikke skal lide overlast eller blive stresset, og derfor er det bedre at vente til personalet har god tid..

Navigation