Selskabsakvarier

Selskabsakvariet er nok den akvarietype de fleste vælger at begynde med. Ud over at være den akvarietype der er lettest at holde, er det også den der giver akvaristen størst fleksibilitet, med hensyn til sammensætning af fisk og planter, ligesom den stiller mindre krav til teknik og akvariestørrelse end cichlide-akvarier og discus-akvarier.

Et almindeligt selskabsakvarie kan etableres i akvarier fra 50 liter og opefter.

Et 50 liters akvarie med lys, filter, grus, planter og fisk vil kunne opstilles for under 6-800 kr., mens et 250 liters akvarie vil kunne opstilles for cirka 3000 kr.

Fiskearter i et selskabsakvarie

I et almindeligt selskabsakvarie holdes flere forskellige fiskearter sammen og eneste krav er, at de kan gå sammen uden fare for at større arter vil spise mindre arter, eller at små livlige arter stresser mindre livlige arter. Det er således som hovedregel ikke noget i vejen for, at blande fisk fra sydamerika og afrika, eller asien, med hinanden, da vandforholdene stort set er ens alle tre steder.

Om man alligevel ønsker at holde strengt på det geografiske biotop er en smagssag, men er så absolut ikke en nødvendighed.

På siden om akvariefisk kan du læse mere om de fiskearter der egner sig godt til et almindeligt selskabsakvarie. Der er ikke her angivet nærmere oplysninger om geografisk tilhørssted, og ønskes der oplysninger herom bedes du kontakte en af de ansvarlige for akvarieafdelingerne i vores butikker.

guppy

Beslutte sig for et akvariemiljø

Har man først besluttet sig for at holde selskabsakvarie, fremfor f.eks. ciklider, discus eller guldfisk, har man samtidig afskåret sig fra at holde arter fra de netop nævnte akvariemiljøer. Hermed ikke ment, at discus ikke egner sig til selskabsakvariet, de er blot kun betinget egnet. Vil du således have discus i dit selskabsakvarie, er der en lang række øvrige fiskearter du bør undgå, enten fordi de er for livlige og stresser de følsomme discus, eller fordi de er for hurtige spisere, og således æder alt foderet inden discusfisken har fået chancen.

Ligeledes vil ciklider kun være begrænset egnet til selskabsakvariet, idet de er for voldsomme til de noget mindre selskabsfisk. En undtagelse herfra er dog dværgcikliderne, der i begrænset omfang godt kan gå i et selskabsakvarie. En stor ulempe ved cikliderne er imidlertid, at de graver i bundlaget, til stor skade for de planter der ofte er en central del af selskabsakvariet.

Guldfisk og slørhaler er ligeledes kun begrænset egnet til selskabsakvariet, idet deres foretrukne temperaturområde ligger cirka 5-8 grader under de cirka 25 grader der anbefales til selskabsakvariet.

guldfisk

En stor fordel ved selskabsakvariet, i forhold til ciklideakvariet og discusakvariet er, at fiskene typisk er væsentligt billigere i anskaffelse. Prisen for almindelige selskabsfisk ligger således typisk i området fra 10 kr. pr. stk. til 50 kr. pr. stk. De kan dog også koste flere hundrede kroner for en enkelt fisk, hvis man ønsker en mere sjælden art.

Indretningen i et selskabsakvarie skal selvfølgelig være så akvariets beboere føler sig trygge. Langt de fleste fisk i selskabsakvariet kommer fra de floder i de tropiske egne, hvor bundlaget er mørkt og træerne strækker rødderne langt ud i vandet. Samtidig er der ofte en meget stor beplantning i disse områder, hvilket giver fiskene mange skjulesteder. Et selskabsakvarie bør for så vidt muligt søge, at tilstræbe et så naturligt miljø som muligt.

Det vil sige et mørkt bundlag af grus, flere gode trærødder og sten, samt minimum 1 plante pr. 10 liter vand. Herved forsyner man sine fisk med en hel del gode skjulesteder, hvor de kan søge tilflugt hvis de bliver forskrækket, eller bliver jaget af akvariets øvrige beboere. Mange har den indvending, at jo flere skjulesteder man forsyner sine fisk med, jo mindre ser man til dem. Som oftest er det lige modsat, idet den blotte tilstedeværelse af gode skjulesteder er nok til at gøre fiskene trygge, og derfor ser man også mere til dem.

Navigation