Zebrafinke

Zebrafinker har efterhånden været i handelen i Danmark i mange år og regnes normalt til tamfuglene. De bliver imidlertid aldrig ligeså tam som kanariefugle, undulater og andre papegøjearter. Zebrafinkers adfærd ligger tættere på den adfærd vi kan observere af vildfugle i den danske natur, men de vænner sig hurtigt til mennesker og trives fint i fangenskab.

Zebrafinker er små – en lille fugl på cirka 12 centimeter i længden. Fuglene fås i den traditionelle farve, der for hunnens vedkommende er mere eller mindre ensartet grå, og for hannens vedkommende grå med brun-gul underside og brun-røde kindpletter. Herudover fås de også i helt hvide varianter, ligesom variationer mellem den traditionelle og den hvide variant forekommer.

Zebrafinker stammer oprindeligt fra Australien og er vel nok en af de allerbedste begynderfugle. Den trives fint i et bur, men da der er tale om en meget livlig fugl, må buret nødvendigvist være af en rimelig størrelse, så fuglene har mulighed for at foretage mindre flyveture. Zebrafinker egner sig ikke til at være alene og bør som minimum holdes parvist.

Når først et zebrafinkepar har fundet sammen, varer det ikke længe før de påbegynder deres yngleadfærd, såfremt de har faciliteterne til deres rådighed. Redekasser eller -kurve hænges op inden i buret og fuglene forsynes med redemateriale i form af kokostrevler eller lignende. Herefter varer det som regel ikke længe inden fuglene begynder æglægningen.

Når dette sker, er det vigtigt at fjerne ubrugt redemateriale, da fuglene har den lidt mærkelige egenskab, at de kan finde på at bygge rede oven må de nyligt lagte æg, lægge nye æg og lave endnu en rede ovenpå igen.

zebrafinke

På den måde bliver æggene aldrig til noget og fuglene risikerer at stresse sig selv til døde.

Zebrafinker vil nyde en flyvetur udenfor buret, men værd meget opmærksom på åbne døre og vinduer, for flyver de først væk, er de særdeles vanskelige at fange igen. I modsætning til undulater og andre papegøjearter, blive de aldrig håndtamme, og vil derfor ikke af sig selv flyve ned og sætte sig på din skulder eller lignende.

Navigation